zlato: cesta ke svobodě

NOVÁ DOKUMENTÁRNÍ SÉRIE REDAKCE NF SVĚDOMÍ NÁRODA

Zdraví, včetně finančního zdraví, je klíčové pro náš život. Peníze hýbou světem a jakkoli to zní jako ohraná fráze, jejich vliv na náš každodenní život je zásadní.

Hrají se zde složité hry o moc a peníze. Velké systémy dneška, nadnárodní korporáty, někdy i samotné státy nemají na vrcholu svých hodnot blaho jednotlivce. Tyto síly jsou propojeny a mají pevně zakořeněný vliv ve sférách médií, politiky a financí. Jednotlivci, často pouze jako občané, jsou vnímáni jako zdroje pro tyto aktivity, a jejich svoboda je vnímána jako překážka.

Avšak situace není tak beznadějná, jak se na první pohled zdá. Stačí zvednout hlavu, vzdělávat se, budovat nezávislost a ověřovat si fakta.

Jdeme-li po historii peněz a hodnot v historii lidstva, vždy se nakonec dostaneme k jedné stálici: zlatu. Jakou roli zlato hrálo a hraje v otázkách finanční stability jednotlivců, ale i celých států? Jakou roli doopravdy hraje jeho současná absence v rezervách centrálních bank, tisk peněz nekrytých žádnou reálnou hodnotou a extrémní tlak na zadlužování?

Redakce NF Svědomí národa přináší novou dokumentární sérii o skutečných příčinách současné krize, historii zlata a možných cestách zpět k finanční svobodě a nezávislosti. Na sérii spolupracujeme s odborníky na finanční zdraví, kteří stejně jako my milují svobodu a odmítají přisluhovat systému, v němž peníze už nejsou penězmi krytými reálnou hodnotou.

ÚVODNÍ ZNĚLKA NOVÉ DOKUMENTÁRNÍ SÉRIE O ZLATĚ

proč dnes vůbec mluvit o penězích?

Odmítáním peněz nic nezměníme. Peníze jsou mocí, která nám umožňuje využívat možností, jež se nám nabízí. Peníze jsou prospěšné, zatímco dluhy nás zbavují osobní moci, což může být důvod, proč nás mnoho systémů, včetně bankovního, chce udržet v závislosti.

Nemyslíme si, že by za vším stála pouze jakási konspirace mocných. Skutečným problémem je lhostejnost a mlčení. To jsou hlavní faktory omezující svobodu většiny obyvatel současného světa.

Místo nekonečného ztrácení času a energie kritikou současného systému je na místě se zaměřit na možnosti.

 

banner, šachový král, hra, reklama

 

 

Jako malá redakce stojící mimo hlavní proud médií pochlebujících současnému systému dobře víme, jaké to je stát na jiné straně než ti, kdo si pro sebe usurpují finanční moc. Tři roky fungujeme pouze díky darům drobných dárců. A stejně dlouhou dobu hledáme způsob, jak své fungování stabilizovat.

V realizaci této dokumentární série jsme se spojili s odborníky, kteří stejně jako my milují svobodu, a zároveň rozumějí investicím. Chceme vám, našim divákům, společně představit funkční model, jak v dnešní době ochránit hodnotu svých peněz.

Součástí projektu je proto i nabídka nezávazných konzultací toho, jak může zlato a investice do něj posloužit konkrétně vám, ať je vaše finanční situace jakákoli. Více o této službě se dozvíte na stránkách www.zlatadoba.cz

 

díl první: kde to všechno začalo?

Pojďme to vzít hezky od začátku, protože vědomí historických souvislostí pomáhá zorientovat se v současném dění.

V prvním dílu naší série se podíváme na to, jak vznikly peníze a proč bylo tak důležité, aby tyto zástupné prostředky směny byly kryté reálnou hodnotou.

Dozvíte se, proč a jak vznikly první mince, proč jsou mince kulaté a samozřejmě, jakou roli v celé peněžní historii hraje zlato.

díl druhý: peníze a jejich skutečná hodnota

Peníze v současnosti nejsou kryté žádnou reálnou hodnotou a nejsou tedy ani penězi, ale měnou. Na počátku tohoto stavu stály rodiny světové finanční elity a jejich idea centrálního bankovnictví, která umožnila tisk nekrytých peněz v postupně větším a větším měřítku.

V historii lidstva bylo několik set pokusů spustit měny, které nebyly ničím kryté. Průměrná délka přežití takové měny je 40 let. V západním světě je měna ničím nekrytá od roku 1971. Co se bude dít dál, když už teď celou ekonomiku pohání jen dluh a uměle vytvářená konjunktura?

 

díl TŘETÍ: FINANČNÍ GRAMOTNOST A ZDRAVÍ

Jak souvisí lidské zdraví s finanční gramotností? Podle definice WHO je zdraví stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, ovšem v praxi nevidíme, že by tato, nebo kterákoli jiná systémová instituce, opravdu stála o to, aby byl tento stav pro většinu populace realitou.

Děti na besedách ve škole celkem běžně odpovídají, že pohody dosáhneme prášky proti depresi. Banky a další instituce benefitující z dluhu se tváří, že jsou to ony, kdo se postará o naše finanční zdraví. Jaká je realita? Jaká je naše reálná finanční gramotnost a proč se jako společnost propadáme do čím dál větších dluhů?

 

díl čtvrtý: inflace

Ač se ji někteří ekonomové snaží „prodat“ jako pozitivní motor ekonomiky, většině z nás inflace neúprosně ničí výsledky naší předchozí práce, naše úspory. Proč je průměrná hodnota inflace počítaná na základě spotřebního koše problematická a nic nevypovídající o tom, kolik každý rok ubývá z úspor konkrétně vám?

Proč se tak rádo zapomíná na inflaci počátku 90. let a grafy vývoje začínají povětšinou kolem roku 2000, kdy byla inflace kolem 3 %.?Jak se stalo, že jsme nyní opět na dvouciferných číslech a máme pádivou inflaci, kdy některým domácnostem mizí úspory i tempem 30 a více procent ročně? Tyto otázky otevíráme v dalším dílu seriálu.

 

co je projekt zlatá doba?

HLAVNÍ CÍLE TOHOTO PROJEKTU:

 

 • Budování finanční nezávislosti klientů, skrze investice do zlata

 • Zprostředkování kvalitních investičních možností v souvislosti s drahými kovy

 • Poskytování přístupu k cenným informacím skrze vlastní autorskou, dokumentaristickou a žurnalistickou činnost, pořádání seminářů a konferencí

 • Realizace dokumentárního filmu „Úžasná historie zlata: V hlavní roli svoboda“ a rozhovory s experty které Vás provedou světem zlata

 • Edukace společnosti o vlivu monetární politiky centrálních bank a vlád a jejím vlivu na finanční nezávislost jednotlivců v dnešní turbulentní době.

 • Propojení diváků, čtenářů, návštěvníků těchto stránek s experty a finančními poradci

 • Vysoký důraz na etiku zprostředkování těchto kontaktů a celého procesu investičních možností

 • Edukace veřejnosti na téma finanční nezávislosti a osobní svobody

KDO STOJÍ za tímto projektem ?

TENTO PROJEKT JE STRATEGICKÝM PARTNERSTVÍM

Sám toho zvládne jedinec málo. Obzvláště, když se snažíte vytvářet informační pole, které vytváří možnost osobní svobody a nezávislosti na systému. Ano velké systémy dneška, nadnárodní korporáty, někdy i samotné státy nemají na vrcholu svých hodnot blaho jednotlivce. Hrají se zde hry, jejichž vektorem jsou peníze a moc. Tyto síly spolupracují a mají dlouhodobě vybudované zázemí v podobě mediálního, politického a čistě finančního vlivu. Jednotlivec, možná občan zde hraje roli zdroje těchto aktivit a jeho svoboda je mnohdy na obtíž. Nemusí to tak být a není to tak zoufalé jak se to na první pohled může zdát. Stačí jen pozvednout hlavu, informovat se, budovat svou nezávislost a ověřovat si fakta.

Definice zdraví je definicí do které spadá i finanční zdraví. Peníze vládnou světu a ať už chceme nebo ne jejich vliv na náš každodenní život je obrovský. Jejich odmítáním nic nezměníme. Peníze – likvidita – je mocí pohybu řeky možností. Peníze jsou dobré a dluhy špatné, jelikož nás zbavují naší osobní moci a to je možná důvodem, proč mnoho systému, včetně toho bankovního nás chce držet takzvaně pod krkem skrze moc peněz.

Nemyslíme si, že by za vším byla jen konspirace mocných a když, tak ta tvoří méně podstatnou část problému, který nazýváme Lhostejnost a mlčení. To jsou hlavní faktory nesvobody většiny obyvatel téměř jakéhokoliv státu dnešní doby.

Lze donekonečna nadávat na jeho prohnilost, věnovat čas a energii, zjišťování si informací o jeho pokřivenosti. Přitom to hlavní nám uniká. Moc má každý z nás a volbu kam investovat své peníze také. A proto investice do zlata, investice do komodity, kterou můžete směňovat velice lehce mezi sebou navzájem. Je investici stabilizační a navíc osvobozenou od daně. Tzn, nikdo Vám nekouká do skladu, kolik jej tam máte. Nekrmíte stát který si na daních vzal mnohé z Vaší energie, která se částečně dá vyjádřit časovou osou. Jelikož času máte limitní množství, stejně jako zlata je limitní množství. Proto jsou velmi cenné komodity. Zlato a čas. Proto neváhejte a vydejte se na cestu k nezávislosti. Protože chytří a svobody milovní lidé pro Vás tuto cestu našli a skrze tento projekt Vám dokážou vysvětlit jak tuto možnost vzít do svých rukou.

Neváhejte. Nemlčte. Nebuďte lhostejní.

kdo stojí za projektem –  zlatá doba

5 partnerů a jediná mise: svoboda, nelhostejnost a prosperita

prodejce

 • on-line prodej investičního zlata a stříbra koncovým zákazníkům.
 • zprostředkovatel sítě expertních finančních poradců
 • inovativní portfolio finančních produktů na míru zákazníkovi
 • etický prodejní model
 • osvětová činnost, edukace

TVŮRCI DOKUMENTU

 • novináři co žurnalistickými metodami upozorňují na „systémové“ vady
 • rozhovory s odborníky
 • dokumentaristé, filmaři
 • pořadatelé odborných konferencí
 • tvůrci dokumentu o historii zlata

VELKOOBCHOD

 • Strategický velkoobchodní partner
 • Dodavatel zlata skrze strategická partnerství s prestižními mincovnami a rafinériemi
 • Je oficiálním Partnerem švýcarské rafinérie PAMP a britské královské mincovny THE ROYAL MINT
 • Na trhu působí přes 25 let a má víc než 80 000 zákazníků

reklamní agentura

 • nezávislé, mladé studio co združeje odborníky na filmovou reklamu, sociální sítě a digitální technologie
 • tým kreativních a pracovitých lidí, co využívá moderní technologie a tím nabízí kompetitivní a zajímavý obsah
 • vnáší do projektu dosah a kvalitní marketingové know-how

BDĚLÍ LIDÉ

 • hlavní tahouni projektu
 • klidé co milují svobodu, chtějí se učit novým věcem a budovat svou nezávislost
 • investicí do zlata budují vlastní prosperitu a fin.svobodu a zároveň umožňují růst projektu Zlatá doba a zvyšoval dosah kvalitních informací ze světa financí k dalším lidem.

jaký je náš obchodní model ?

NA PRVNÍM MÍSTĚ ZÁKAZNÍK. JEHO SPOKOJENOST JE JEHO NÁVRAT K NÁM

Jde nám v našem obchodním modelu o dlouhodobý horizont spolupráce. investice do zlata má největší výhody v momentě, kdy je investicí v horizontu střednědobém, či dlouhodobém. Někdy, v dobách krize, má význam i krátkodobé investice, jakožto bezpečnostní pojistky a ochrany, před ještě větší ztrátou na nestibilním trhu.

U nás na Vás nikdo netlačí , abyste uzavřeli obchod. Nikdo Vám nebude jakoukoliv službu nutit. Vy jste za kormidlem a vy rozhodujete. Naši poradci Vám radí a využívají k tomu dekády práce v oboru a expertní znalost zlata všech jeho aspektů.

Řekneme Vám otevřeně výhody a i nevýhody takovéto investice. Základem partnerství je komunikace a otevřenost. Buďme otevření a respektujme se a podporujme se.

Neváhejte. Nemlčte. Nebuďte lhostejní.

podání si rukou, gesto uzavření obchodu

Naše etické poradenství

Jsme hrdí na to, že poskytujeme etické a profesionální poradenství v oblasti investic do zlata. Naši poradci jsou zde, aby vám pomohli bez jakýchkoliv skrytých motivů nebo nepřiměřeného tlaku. Můžete očekávat:

 • Expertní Znalosti: Naši poradci jsou vysoce kvalifikovaní experti s bohatými zkušenostmi v oblasti zlata a finančních investic.
 • Transparentní Přístup: Vždy vám poskytneme jasné a upřímné informace. Naším cílem je vaše informovanost, nikoliv prodej za každou cenu.
 • Respekt k Vašim Potřebám: Naši poradci nikdy nevyvíjejí nepřiměřený tlak na nákup. Nabízíme pouze ty produkty, které jsou pro vás vhodné a přínosné.
 • Ochrana Soukromí: Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Vaše emaily a kontaktní údaje nikdy nepředáme třetím stranám.
 • Bez Nežádoucích Telefonátů: Pokud se rozhodnete s námi neobchodovat, respektujeme vaše rozhodnutí a nebudeme vás obtěžovat dalšími voláními.
 • Důvěra a Integrita: Váš důvěra je pro nás nejcennější. Přistupujeme k našim klientům s nejvyšší úrovní etiky a profesionality.

Ceníme vaší důvěry a zavazujeme se k poskytování služeb, které jsou nejen efektivní, ale také etické a transparentní.Chceme aby se spokojení zákazníci vraceli.

Kontaktujte nás

jaký je náš obchodní model ?

mobil, zlatá doba

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Zanechte nám zde své kontaktní údaje a my Vám vybereme řešení na míru.Dle Vašich potřeb, eticky, profesionálně, diskrétně. Také získáte přednostní přístup k rozhovorům našeho partnera NF Svědomí národa.

Kontaktní formulář
Jan
Novák
Kontaktní e-mailová adresa kde Vás zastihneme.
Zanechte nám telefonní kontakt, abychom se Vám ozvali zpět. Voláme zpět do 24h, včetně víkendů.
Nepovinné, např. popis vašeho očekávání, otázky, upřesnění času , kdy máme volat atp.

PROJEKT ZLATÁ DOBA

Story, Light & Magic s.r.o.

www.zlatadoba.cz

Provozovatel Webu: Story, Light & Magic s.r.o.

Sídlo firmy: Kaprova 42, Praha 1 – Staré Město, 110 00, Czech Republic, European Union

Korespondenční adresa: Hrabice 84, Vimperk, 385 01, Czech Republic, European Union

IČO: 19569815

Zapsaná u  Městského soudu v Praze oddíl C, složka 388586/MSPH

Číslo účtu vedeného u ČSOB : 328173888 / 0300

IBAN: CZ59 0300 0000 0003 2817 3888

SWIFT: CEKOCZPP