OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky pro e-shop a zprostředkovatelský a informační portál finančních služeb zlatadoba.cz:

 

1.Základní informace

Kdo jsme?

 • Obchodní firma: Story, Light & Magic s.r.o.
 • Distribuce CZ, korespondenční adresa: Hrabice 84, Vimperk, 385 01
 • Právní sídlo: Story, Light & Magic s.r.o.Kaprova 42/14, Praha 1–Staré Město, 110 00
 • IČO: 19569815
 • DIČ:
 • Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, C 388586/MSPH
 • Kontakt: +420 721 601 429, nebo tento kontaktní formulář
 • Fakturační údaje:   Story, Light & Magic s.r.o., Hrabice 84, Vimperk, 385 01

K čemu jsou obchodní podmínky?

1.1. Nákupem, nebo zprostředkováním zboží a služeb našimi partnery skrze webové stránky www.zlatadoba.cz  uzavíráte smlouvu dle objednané služby buď přímo s partnerem, nebo v případě objednání služby přímo na tomto webu pak a výhradně tehdy přímo s námi, se Story, Light & Magic s.r.o. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) nám stanoví obsah této smlouvy, pro objednání a zprostředkování služeb skrze naše partnery.

1.2. Další informace o Story, Light & Magic s.r.o. naleznete v sekci O nás.

Souhlas s obchodními podmínkami

1.3. Vytvořením objednávky (např. kliknutím na tlačítko, kterým objednávku dokončujete) se pro vás tyto VOP stávají závazné. Součástí jsou zejména Obchodní podmínky, Podmínky ochrany osobních údajů a další dokumenty, na které se odkazujeme.

Jaké části VOP jsou závazné a jaké ilustrativní?

1.4. Na začátku vybraných kapitol či jiných komplikovanějších částí VOP jsme pro vás vždy shrnuli podstatu a nejdůležitější informace. Shrnutí kapitoly je psané kurzivou (v infoboxech) a slouží pouze pro základní orientaci a není právně závazné.

1.5. Naopak číslované odstavce právně závazné jsou.

2.Jak můžete nakupovat na Zlatadoba.cz ?

Nákup prostřednictvím e-shopu

2.1. Nakoupit či objednat zboží a služby lze skrze síť našich partnerů lze na adrese www.zlatadoba.cz.

2.2. Objednávka je vytvořena v okamžiku kliknutí na tlačítko určené k dokončení objednávky, nebo žádosti o kontakt skrze našeho smluvního partnera. Do té doby, v případě nákupu zboží přímo na zlatadoba.cz si můžete svoji objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsobu dopravy a platby.

2.3. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy vám objednávku potvrdíme, my nebo náš partner, který dodává službu. Potvrzení objednávky učiněné na těchto stránkách zlatádoba.cz obdržíte na vámi zvolenou e-mailovou adresu, proto vás žádáme o překontrolování správnosti vámi zadaných údajů. Přílohou potvrzení objednávky jsou rovněž tyto VOP.

2.4. Následná změna objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito VOP.

2.5. Objednávky přes e-shop www.zlatadoba.cz lze vytvářet nonstop.

2.6. Děláme vše pro to, aby k výpadkům e-shopu nedocházelo, ale výjimečným výpadkům není možné zcela předejít. Proto v případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci (např. výpadek elektřiny) neodpovídáme za nedodržení provozní doby e-shopu.

Nákup prostřednictvím e-mailu.

2.7. V případě objednání zboží u našeho e-shopu přes e-mail je smlouva uzavřena v momentě doručení potvrzení objednávky na váš e-mail.

2.10. Story, Light & Magic s.r.o. si vyhrazuje v případě nákupu jakýmkoli způsobem vlastnické právo k věci až do okamžiku, kdy dojde z vaší strany k zaplacení celé kupní ceny v případě zboží zakoupeného na těchto stránkách. V případě zprostředkování služeb, skrze našeho partnera, se toto poskytování služeb řídí podmínkami a VOP našeho partnera, který Vám službu prodává..

3.Možnosti doručení zboží

3.1. Způsoby, podmínky a ceny jednotlivých doručení naleznete přímo v momentě, kdyx přidáte objednávku do košíku.

3.2. Jakmile dojde k uzavření smlouvy, doručí vám Story, Light & Magic s.r.o vybrané zboží zvoleným způsobem a musíte takové doručení umožnit a zboží převzít. Společně se zbožím vám  dodáme i další doklady, které se k věci vztahují. Pokud jste zvolili dodání na adresu či výdejní místo některého z našich přepravních partnerů, předá Story, Light & Magic s.r.o zboží dopravci, který zajistí jeho doručení vámi zvoleným způsobem v uvedeném čase. Až do okamžiku, kdy vám bude zboží doručeno a předáno, popřípadě do okamžiku, kdy odmítnete zboží převzít, nese nebezpečí škody na věci Story, Light & Magic s.r.o.

3.3. O předpokládaném čase a dalších informacích ohledně vámi zvoleného způsobu doručení budete informování skrze vaši uvedenou e-mailovou adresu, či telefonický kontakt, nebo přes textovou zprávu. Předpokládaný čas doručení se může změnit v závislosti na logistických možnostech Story, Light & Magic s.r.o a/nebo jejích dopravců, o čemž budete informováni. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému Story, Light & Magic s.r.o nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

3.4. Během přebírání zboží byste si měli zkontrolovat, zda vám byl opravdu doručen takový počet zboží, jaký jste si objednali. Dále byste měli zkontrolovat, zda balík není již na pohled poničený, promáčklý nebo jinak deformovaný. Pokud bude balík poškozen, máte právo na to zboží nepřevzít, popřípadě zboží převzít a do předávacího protokolu společně s přepravcem zaznamenat jeho stav. Takový protokol poté společně s popisem závady zásilky zboží odešlete e-mailem na adresu info@zlatadoba.cz, popřípadě tak můžete učinit poštou na adresu, kterou naleznete v sekci o nás.  

3.5. Akce Dárek za gramy a jakékoliv další akce pořádané provozovatelem těchto stránek  je svázán s aktuální nabídkou smluvního partnera a podlehá vlivu do vyprodání zásob a provozovatel této akci si vyhrazuje právo odstoupit od plnění této i jakékoliv jiné akce, kdykoliv, bez nároků plnění vůči zákazníkovi. Zejména pak když se vyprodají zásoby, změní se cena produktu u smluvního partnera, nebo komodity, zlata, samotného.

3.6. Dárek obvykle odešleme do 14 pracovních dnů od splnění aktuální podmínky úhrady a limitu množství gramů.

3.7 Na dárek není právní nárok a zároveň pořadatel může v mimořádných případech zaslat dárek dle svého uvážení i při nesplnění všech podmínek.

 

4.Reklamace aneb co dělat při vadě zboží

4.1. Veškeré podmínky a postupy v případě reklamace zboží se řídí Reklamačním řádem, který tvoří nedílnou součást těchto VOP.

4.2. Pokud zakoupené zboží prodáte nebo darujete (případně jinak k tomuto zboží převedete vlastnictví), musíte nás o tom vy i nový vlastník informovat. Pokud tak neučiníte, budeme k vám, jako k původnímu kupujícímu, přistupovat jako k vlastníku věci (např. při reklamaci budeme jednat s vámi a při případném vrácení peněz budeme peníze vracet vám).

5.Odstoupení od smlouvy

5.1. O způsobu vrácení peněz při odstoupení od smlouvy naleznete informace zde:

Jsem spotřebitel

Jako spotřebitel máte právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů, pokud jste jej zakoupili distančně, tzn. například přes e-shop www.zlatadoba.cz. Zboží musíte v takovém případě vrátit neponičené, nepoškozené a bez známek používání. Zboží byste si měli vyzkoušet a prohlédnout stejně, jako kdybyste tak činili v běžné kamenné prodejně. Pokud budou na zboží známky opotřebení nebo jiného užívání, můžeme ještě před navrácením kupní cenu ponížit o náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení.

Odstoupit od smlouvy nemůžete např. u hygienického zboží, které vám bylo dodáno v uzavřeném obalu a Vy jste jej z takového obalu vyňali, u novin, periodik nebo časopisů a dále také u zboží, které bylo upraveno na základě vašeho přání. Další případy, ve kterých nelze odstoupit od smlouvy, naleznete níže.

Jak postupovat při odstoupení od smlouvy včetně podrobnějších podmínek naleznete níže.

Podrobnější informace pro spotřebitele

Jakým způsobem můžete od smlouvy odstoupit?

5.2. Způsoby odstoupení jsou pro vás seřazeny zde:

 1. E-mailem na adresu info@zlatadoba.cz E-mailem na adresu info@zlatadoba.cz
 2. Telefonicky na číslo + 420 721 601 429 s uvedením čísla objednávky, adresy a jména objednávajícího
 3. Odstoupit lze také písemným vyrozuměním na adresu Story, Light & Magic s.r.o., Hrabice 84, Vimperk, 385 01

Jak a kdy musíte vrátit zboží

5.3. Jakmile odstoupíte od smlouvy, musíte nám zboží vrátit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od samotného odstoupení od smlouvy. Zboží vracíte na své náklady, které vám nebudou proplaceny. Zboží by mělo být nepoškozené, nepoužívané a čisté, včetně veškerého příslušenství, které jste k němu obdrželi. Pokud je to možné, zboží by mělo být vráceno v originálním obalu.

Kdy od smlouvy odstoupit nemůžete

5.4. Pokud se jedná o spotřební či hygienické zboží, lze odstoupit od smlouvy pouze v případě, pokud není porušen originální obal balení, popřípadě jiný hygienický obal chránící samotné zboží.

5.5. Nelze také odstoupit v případě poskytnutí služeb za úplatu, pokud jsme vám je poskytli ve lhůtě 14 dnů od objednání takové služby. Dalším případem, kdy nemůžete odstoupit od smlouvy je zboží, které jsme jakkoli upravili na základě vaší osobní žádosti.

Jak vám vrátíme peníze?

5.6. Peníze vám budou vráceny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým probíhala platba. Nemusíme vám však peníze vrátit dříve, než vrátíte zboží, popřípadě, než prokážete, že jste zboží odeslali. Rovněž máte právo na vrácení peněz vynaložených na dodání zboží při jeho objednávce, pouze však do výše rovnající se nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží na zlatadoba.cz.

5.7. V případě možného převzetí v hotovosti po vás může Story, Light & Magic s.r.o. požadovat předložení identifikačního průkazu, jako je občanský průkaz nebo cestovní pas, za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Pokud takový průkaz nepředložíte, můžeme odmítnout vám peněžní prostředky proplatit.

Co když byly součástí zboží dárky?

5.8. Pokud jste zároveň v souvislosti s nákupem zboží obdrželi od zlatadoba.cz dárky, a využili jste možnost odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, musíte nám rovněž se zbožím vrátit i poskytnuté dárky.

5.9. V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a bylo-li již s takovým plněním započato, musíte nám přesto poměrnou část ceny zaplatit.

Jsem podnikatel

Při nákupu jako podnikatel (tedy na IČO) nemáte u nákupu učiněného distančně, na rozdíl od spotřebitele, ze zákona právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů. Zákon v tomto ohledu zvýhodňuje pouze spotřebitele.

V jakých případech může odstoupit od smlouvy Story, Light & Magic s.r.o.?

V některých případech máme i my právo od smlouvy odstoupit. Tomu je zejména v případě chybného nacenění zboží, kdy je cena zjevně nepřiměřená. Dalším případem může být skutečnost, že došlo k objednání osobou mladší 18 let. Můžeme také odstoupit v případě, kdy si objednáte zboží, které je však určeno pouze pro určitý okruh zákazníků.

Odstoupení Story, Light & Magic s.r.o. v případě chyby v ceně zboží

5.10. V případě chybného nacenění zboží, blíže popsaného výše, těchto VOP, má Story, Light & Magic s.r.o.  právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě dojde ze strany Story, Light & Magic s.r.o.  ke stornování objednávky, popřípadě k jinému vyrozumění, ze kterého bude patrné, že Story, Light & Magic s.r.o. od smlouvy odstupuje.

5.11. Pokud jste již zaplatili část kupní ceny zboží, bude vám tato částka vrácena zpět stejným způsobem nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po odstoupení od smlouvy Story, Light & Magic s.r.o..

Odstoupení Story, Light & Magic s.r.o. v případě koupě zboží určeného konkrétnímu okruhu zákazníků

5.12. Upozorňujeme, že některé zboží může být dostupné pouze určitému okruhu zákazníků. V takovém případě je informace jasně a srozumitelně uvedena na samotném produktu či jeho popisu. Pokud si objednáte zboží a nespadáte pod takový okruh zákazníků, má Story, Light & Magic s.r.o.  právo od smlouvy odstoupit. To se týká zejména produktů určených pouze podnikatelům či zdravotnických prostředků, které jsou určené pouze pro koncové uživatele a jejich další distribuce není možná.

6.Stížnosti aneb jak řešit spory s Story, Light & Magic s.r.o. , www.zlatadoba.cz

6.1. Záleží nám na tom, abyste byli s zlatadoba.cz  spokojeni. A pokud se nám něco nepovede, tak se k situaci postavíme čelem. I když je pro nás zákazník na prvním místě, nemůžeme bohužel ani při sebelepším fungování vyloučit, že dojde k výjimečnému pochybení našeho zaměstnance. Pro co nejrychlejší vyřešení vaší stížnosti máme nastavený interní proces, v rámci kterého rychle přezkoumáváme stížnosti našich zákazníků.

6.2. První krok

Zákaznická linka ve všední dny od 9:00 – 16:00 : +420 721 601 429  nebo elektronicky přes náš kontaktní formulář.

6.3. Druhý krok

Pokud stížnost nevyřešíme k vaší spokojenosti, pak lze tyto spory řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě můžete jako spotřebitel (nesmí jít o nákup „na IČO“) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

7.Placení, vrácení peněz, fakturační údaje

7.1. Na našem e-shopu lze platit těmito způsoby. Jako způsob platby můžete zvolit též platbu kryptoměnou (např. Bitcoin), pokud ji zlatadoba.cz umožňuje. Pokud budete z jakéhokoli důvodu následně požadovat vrácení kupní ceny tohoto zboží, může být tato cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za toto zboží (zpravidla v českých korunách) a ve výši uvedené na faktuře. Případné pohyby v kurzu kryptoměn nebudou při vrácení kupní ceny zohledněny, s čímž vyslovujete souhlas.

7.2. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží stále ve vlastnictví Story, Light & Magic s.r.o. (tzv. výhrada vlastnického práva).

7.3. Údaje na faktuře nelze bohužel po odeslání objednávky měnit.

7.4. K vrácení daně osobám ze třetích zemí při vývozu zboží za splnění podmínek zákona o DPH dochází bezhotovostně na účet zákazníka, pokud Story, Light & Magic s.r.o. nerozhodne o výplatě jiným způsobem. Důvodem preference bezhotovostní platby je nejen legislativa omezující platby v hotovosti, ale i omezení rizika praní špinavých peněz.

Vrácení peněz při odstoupení od smlouvy

7.5. Pokud odstoupíte od smlouvy nebo vám budou peněžní prostředky vraceny z jiného důvodu, vrátíme vám peníze stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali. Pokud však peníze nelze vrátit stejným způsobem, například jste platili hotově na pobočce, kurýrovi nebo došlo k expiraci vaší platební karty, odpovídáte za správnost údajů, které nám k vrácení poskytnete. Za správnost údajů odpovídáte i v případě, kdy jsme vám vyhověli a peníze vracíme jiným způsobem.

8.Ceny

Veškeré naše ceny jsou konečné, v české měně (Kč) a včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuta cena dopravy a případně dobírky, která se zobrazí až v poslední fázi tzv. košíku podle vašeho výběru. Ceny jsou zaokrouhlovány na celé koruny. Může nastat situace, kdy při objednání většího počtu zboží bude konečná cena nepatrně odlišná od původně uvedené. To může být způsobeno právě zaokrouhlováním cen.

Pokud dojde během objednávky ke zneužití údajů (osobních nebo firemních), popřípadě platební karty, můžeme prohlásit takovou objednávku za neplatnou.

Použití poukazů v rozporu s podmínkami

Dojde-li z vaší strany k použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami, můžeme takovou smlouvu na základě dále popsaných podmínek prohlásit za neplatnou.

Jak počítáme slevy?

8.1. Původní cena (na webu typicky vyobrazena v rámci informování o slevě jako přeškrtnutá) znamená nejnižší cenu za posledních 30 dní před zlevněním, za niž předmětné zboží/službu/licenci zlatadoba.cz nabízel na svém e-shopu. Do výpočtu původní ceny se nezohledňují individuální cenová zvýhodnění a cenová zvýhodnění, která nejsou zahrnuta přímo v aktuální prodejní ceně daného zboží (tj. nejsou poskytována automaticky a plošně). Takto vypočtená původní cena zůstává v platnosti i v případě, kdy je zboží zlevňováno postupně několikrát v kratším časovém horizontu, maximálně však po dobu 90 dní.

9.Bezpečnost a ochrana informací

9.1. Ve věci ochrany a zpracování vašich údajů jako kupujícího ze strany zlatadoba.cz se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

9.2. Na druhou strany vy jako kupující musíte chránit své přístupové údaje k zákaznickému účtu (zejm. hesla) a nikomu jinému je nesdělovat. Za zneužití vašeho přihlašovacího jména nebo hesla někým jiným nenese Story, Light & Magic s.r.o. a zlatadoba.cz odpovědnost. Dále nesmíte používat účet, jméno nebo heslo žádného jiného zákazníka.

10.Závěrečná ustanovení

10.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

10.2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.3. Uzavřená smlouva je Story, Light & Magic s.r.o. archivována v interním systému po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Zákazníkovi poskytne Story, Light & Magic s.r.o. přístup ke smlouvě v odůvodněných případech. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

10.4. Pokud v některých kapitolách uvádíme nejdříve krátké shrnutí pro základní orientaci a až poté podrobnější text, má v případě nesrovnalostí přednost podrobnější text, který ve většině případů začíná nadpisem „více informací“, „bližší podmínky“ apod.

10.5. Podmínky marketingových kampaní se řídí jejich konkrétními podmínkami dané akce. Probíhající kampaně lze nalézt na úvodní stránce www.zlatadoba.cz, či na podstránkách. Pokud takové konkrétní podmínky neexistují, řídí se kampaň obecnými podmínkami uvedenými na dané stránce s reklamou, nebo pak podle pravidel uvedených v těchto VOP.

10.6. Kopii těchto VOP, včetně Reklamačního řádu a daňového dokladu obdržíte zároveň po dokončení vašeho nákupu na e-mail, který jste uvedli v objednávce.

10.7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 18.1.2024 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách Story, Light & Magic s.r.o. nebo elektronicky na www.zlatadoba.cz.